• Chính sách bảo hành
Tất cả sản phẩm được bỏ hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
 
Tất cả lỗi sản phẩm do nhà sản xuất sẽ được đổi mới nếu không bị trầy xước hoặc sử dụng trong thời gian 3 tháng đầu sử dụng
 
Bên cung cấp sẽ miễn trách nhiệm bảo hành nếu nguyên nhân xác định do khong sử dụng sản phẩm gây ra
 
Hân hạnh phục vụ Quý Khách